Nyhed

Hvad koster 1 times nedetid i gennemsnit?

Begræns konsekvenserne af nedetid med robust og sikker WAN infrastruktur.

Skrevet af Henrik Hartvig januar 2018

Download som whitepaper

Når virksomhedens netværk fejler og det medfører nedetid, har det en øjeblikkelig direkte og vidtrækkende indvirkning på virksomhedens bundlinje og forretningsaktivitet. For nogle typer virksomheder kan nedetid have fatale konsekvenser – og i værste fald føre til at virksomheden ophør.

Nedetid skyldes mange faktorer, men i dette indlæg fokuseres alene på konsekvenserne af nedetid som skyldes fejl på virksomhedens WAN-infrastruktur, også kaldet de digitale motorveje der forbinder virksomheden med dens afdelinger, kunder og samarbejdspartnere gennem Internettet og de mange Cloud baserede IT-tjenester og services.

På trods af betydelige fremskridt inden for netværksteknologi, både i form af forbedret hardware og software, er nedetid fortsat en forventelig risiko i forbindelse med drift af en netværksopkoblet virksomhed. Den eneste måde at mindske risikoen på, er ved at forberede sig bedst muligt og have den rette teknologi på plads, til at overvåge netværket og sikre kontinuerlig drift.

Hidtil har man primært anvendt passive backup/fallback løsninger med f.eks. et 3G/4G modem i WAN routerne, og nogle gange suppleret med redundant kabelføring. Dette er både komplicerede og omkostningskrævende løsninger, der forudsætter adgang til specialist kompetence i virksomheden. Fra et økonomisk synspunkt er det uhensigtsmæssig at anvende passive løsninger når den kritiske situation opstår, bl.a. på grund af manglende opmærksomhed og procedurer.

Sådan beregnes omkostningerne ved nedetid

For at kunne forholde sig realistisk til omkostninger og konsekvenser, som følge af utilsigtet nedetid, er man først og fremmest nødt til at forstå, hvilke faktorer der spiller ind og dernæst anvende en beregningsmodel, der kan synliggøre de økonomiske konsekvenser.

Som allerede nævnt er omkostningerne i forbindelse med nedetid afhængig af mange faktorer, som hver for sig og i forening, kan være fatale for virksomhedens fortsatte eksistens. Det økonomiske tab består bl.a. af direkte tabt indtjening, og indirekte af tabt kundeloyalitet og relationer. Afhængig af virksomhedstype spiller faktorer som faktiske varighed af nedetid, antallet af påvirkede medarbejdere, kunderelationer og tidspunktet på dagen mv. også ind.

Tab er altså en uundgåelig konsekvens som følge af utilsigtet nedetid, men for nogle typer virksomheder vil tabene være betydeligt højere end for andre. Det drejer sig specielt om virksomheder, der er afhængige af et højt antal datatransaktioner, som f.eks. indenfor detailhandel og banker. Hvis virksomheden oplever en utilsigtet afbrydelse og nedetid i perioder med maksimal ekstern datatrafik, vil skaden naturligvis være mere signifikant.

 Kan din virksomhed tåle at tabe $100.000 i timen?

Den uafhængige amerikanske analysevirksomhed ITIC har hvert år siden 2008 undersøgt omkostningerne forbundet med utilsigtet nedetid. De dokumenterer i deres seneste undersøgelse, at den samlede omkostning pr. times nedetid gennemsnitligt udgør $100.000. Samtidig påviser undersøgelsen en stigning i omkostningerne forbundet med utilsigtet nedetid på 25-30% siden den første undersøgelse i 2008.

Undersøgelsen dokumenterer:

  • 98% af de adspurgte virksomheder svarede, at nedetid koster over $100.000 pr. time
  • 81% af de adspurgte virksomheder svarede, at nedetid koster over $300.000 pr. time
  • 33% af de adspurgte virksomheder i entreprise segmentet svarede, at nedetid koster $1-5 millioner pr. time (Danske Mærsk rapporteret tab i størrelsesorden 2.0 milliarder kroner i forbindelse med 1-2 ugers nedetid i 2017).

Kilde: Information Technology Intelligence Consulting

Undersøgelsen bygger på tal fra amerikanske virksomheder. Selv ved en hurtig omregning til Danske eller Nordiske forhold løber 1 times nedetid hurtigt op i hundredetusinde kroner eller mere.

De fleste virksomheder kan tolerere en vis nedetid, før det forårsager uoprettelig skade. Men for at kunne vide hvornår det bliver kritisk, skal man kunne forstå omkostningerne ved udbedring af fejl og responstid før systemerne er fuldt operationelle igen. For at kunne gøre dette skal du beregne omkostningerne ved nedetid pr. time, Recovery Time Objective (RTO) og Recovery Point Objective (RPO).

Omkostninger ved 1 times nedetid

Omkostningerne ved 1 times nedetid beregnes ved at summere medarbejderomkostninger pr. time til de tabte indtægter pr. time.

  • For at beregne lønomkostning pr. times nedetid skal man indregne indtægter, antal medarbejdere, øvrige årlige medarbejderomkostninger, antal arbejdstimer pr. uge/måned og procentdelen af ​​arbejdsstyrken, der vil blive berørt af utilsigtet nedetid.
  • For at beregne de tabte indtægter i forbindelse med utilsigtet nedetid, skal man vide hvor meget indtjening udgør pr. dag, og procentdelen af ​​indtægter vil blive påvirket af nedetiden.

Recovery Time Objective (RTO)

Hvor meget tid behøver virksomheden for at genoprette WAN netværket?

RTO er i virkeligheden et mål for, hvilken tilgængelighed der minimum kræves før forretningskritisk drift er genoprettet. Hvis f.eks. én virksomhed kan overleve med RTO-foranstaltninger målt i dage – i stedet for sekunder eller få minutter, kan man godt tillade sig at bruge den tid det tager.

Hvis man derimod har behov for øjeblikkelig genoprettelse af IT-netværket indenfor for få sekunder eller minutter, kræver det meget dyrere teknologier og processer – eller anvendelse af en fejltolerant løsning.

Recovery Point (RPO)

Hvor meget data har virksomheden råd til at tabe?

RPO er den maksimale mængde af acceptabelt datatab målt i tid. Et firma med et ordreindgangssystem behøver måske kun at opbevare papirbaserede data i 5 dage for at gøre det muligt at genetablere korrumperede data, som følge af en utilsigtet og afbrydelse imellem brugere og f.eks. database- eller ERP servere. Som virksomhed skal man arbejde med alle vigtige interessenter for at afgøre, hvor meget data virksomheden er villig til at tabe.

Det handler ikke udelukkende om penge!

En dårlig oplevelse er alt, hvad der kræves for at ryste en kunde. Når virksomheden er uventet nede i et par timer midt på ​​ugen, risikerer man ikke kun at miste penge, man risikerer også at skade virksomhedens omdømme, som en robust og driftssikker leverandør.

Det lyder måske drastisk, men tænk på en kunde, der skal foretage en online transaktion. Lykkedes transaktionen ikke straks som forventet, vil kunden sandsynligvis søge efter en alternativ og konkurrerende leverandør, og en ond spiral er sat i gang.

Hvad med de frustrerede medarbejdere? De sidder alle uproduktive foran en blank skærm, mens de venter på at systemerne igen kommer online. De har ingen alternative værktøjer, der kan opretholde deres produktivitet. Det påvirker ikke alene deres overordnede arbejdsmoral, men kan også negativt påvirke kundeservicen – umiddelbart efter en utilsigtet afbrydelse og nedetid.

Maksimer din virksomheds pålidelighed og oppetid sammen med 365uptime

Når man har fået overblik over den sande pris for nedetid i virksomheden, er det nemt at forstå værdien af forebyggende foranstaltninger er. Med aktiv redundans baseret på samtidig anvendelse af prisbillige forbrugeropkoblinger fra forskellige netværksoperatører, har virksomheden fordel af en intelligent og fejltolerant WAN-infrastruktur, som kan sikre 99,9999% eller bedre oppetid.

Udsæt ikke virksomheden for unødig risiko i bestræbelserne på kortsigtede besparelser. Hos 365uptime har vi et professionelt team med forretningsmæssige og tekniske kompetencer, der kan hjælpe med at sikre virksomhedens digitale tilgængelighed og kontinuitet.

365uptime arbejder naturligvis gerne sammen med virksomhedens nuværende IT-netværks leverandør så detaljeret kendskab, viden og relationer bevares intakt. Kontakt os og få en gratis og uforbindende vurdering af virksomhedens risikoeksponering ved utilsigtet nedetid.

Kontakt os på telefon +(45) 53 55 42 27 eller send en e-mail til info@365uptime.net du kan også læse mere på vores hjemmeside www.365uptime.net